Ayurveda

Ayurveda is de Indiase wetenschap van lang leven. 'Ayur' betekent 'leven' en 'veda' is 'weten'. Zij is gebaseerd op een zeer oude maar nog steeds moderne holistische wereldbeschouwing. Ayurveda gaat er vanuit dat de kosmos bestaat uit de vijf elementen, aarde, water, vuur, lucht en ether. In het menselijk lichaam manifesteren deze elementen zich in de tri-dosha.

De dosha's, vata, pitta en kapha, staan voor de verschillende functiegebieden van het lichaam. Hierop is de constitutieleer gebaseerd. Bij de ene mens is het bewegingsprincipe dominant en spreekt men van een vata-type, bij de andere het transformatieprincipe en spreekt men van een pitta-type, bij weer een andere is het principe van cohesie en stabiliteit dominant en spreekt men van een kapha-type. Meestal is er sprake van een mengvorm van twee dominante dosha's.

De constitutie, het persoonlijke natuurlijk evenwicht, kan verstoord raken. Alles wat we tot ons nemen aan eten, geuren, geluiden, gevoelens en beelden is voeding volgens ayurveda en beïnvloedt onze balans op een positieve of een negatieve manier. Laten we teveel binnen dat niet goed voor ons is dan raken we uit balans. Let wel: wat voor de een niet goed is kan dat voor de ander nou juist wel zijn, afhankelijk van het type!

Ayurveda stelt het voorkomen van deze disbalans voorop en is dus op de eerste plaats gericht op gezondheid. Het herstellen en het behouden van gezondheid wordt gerealiseerd door het toepassen van juiste voeding, kruiden en massages en door het vinden van een goede balans tussen inspanning en ontspanning.